Zwroty i reklamacje

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Spinn.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Spinn.pl Przemysław Łoś, ul. Koronowska 30, 86-021 Żołędowo, tel.726-272-311, przemek@spinn.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Do odsyłanego towaru (w celu uproszczenia procedury) prosimy dołączyć:
- pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta. Formularz do pobrania po kliknięciu w poniższy link: pisemne oświadczenie
- prosimy o odesłanie oryginału paragonu, który jest wymagany przez Urząd Skarbowy do zwrotu wcześniej odprowadzonego podatku VAT.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Spinn.pl Przemysław Łoś
Ul.Koronowska 30
86-021 Żołędowo

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Spinn.pl Przemysław Łoś świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
e) umowy zawartej na aukcji publicznej.


3. Zwrot towaru nie dotyczy transakcji zawieranych z podmiotami gospodarczymi.

4. Nie przyjmujemy paczek wysyłanych na nasz koszt!

Reklamacje

Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację dotyczącą wady. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.