Regulamin

1. Właścicielem internetowego sklepu on - line, prowadzonego pod adresem url http://www.spinn.pl jest spinn.pl Przemysław Łoś., z siedzibą w Żołędowie ul. Koronowska 30, 86-021 gmina Osielsko, nr NIP 5540165552, nr Regon: 091534400.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupów produktów w Sklepie klient zawiera umowę sprzedaży ze spinn.pl Przemysław Łoś.
3.
Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenie zamówienia w sposób określony w regulaminie sklepu.

4. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów, przed złożeniem zamówienia należy się zalogować używając do tego adresu email i hasła.
5. Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem  Sklep informuje klienta o stanie zamówienia.

6. Podawane są ceny brutto zawierające podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów wysyłki, które zostały podane w zakładce JAK ZAMAWIAĆ stanowiącej integralną część regulaminu.

7. "Spinn.pl" Przemysław Łoś zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu - w/w zmiana nie dotyczy zamówienia przyjętego do realizacji, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, wycofywania produktów schodzących z oferty handlowej producentów i importerów z oferty Sklepu , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Klient otrzymuje paragon fiskalny lub po wcześniejszym ustaleniu fakturę VAT przy każdym zamówieniu.

9. Zamówione produkty są dostarczane do klientów Sklepu zamieszkałych na terenie Polski na koszt klienta lub "Spinn.pl" Przemysław Łoś na podstawie cennika uzależnionego od wartości zamówienia i specyfiki produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Podczas odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (czy jest kompletne i nienaruszone).
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki należy natychmiast, w chwili odbioru paczki spisać w obecności kuriera firmy spedycyjnej protokół reklamacyjny i odebrać przesyłkę oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

11. W przypadku stwierdzenia wad produktu, klient ma prawo zgłoszenia spinn.pl Przemysław Łoś reklamacji produktu, zgodnie z obowiązującą gwarancją.

12. spinn.pl Przemysław Łoś nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w Sklepie przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.

13. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

14. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych spinn.pl Przemysław Łoś., z siedzibą w Żołędowie ul. Koronowska 30, 86-021 gmina Osielsko. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez spinn.pl Przemysław Łoś i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przez RODO. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej lub elektronicznej.

15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
Regulamin obowiązuje od dnia 28-07-2011r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.